Doorgaan naar inhoud
Gratis verzending voor alle bestellingen
Gratis verzending voor alle bestellingen

Verkoopvoorwaarden

Aankopen

Om te winkelen en een aankoop te doen, moet je beschikken over een moderne browser en moeten cookies en JavaScript zijn ingeschakeld.

Door op de knop ’Nu betalen’ te klikken, kun je de artikelen in het winkelwagentje kopen. Wanneer je jouw eReader(s) en/of accessoires koopt, wordt het totale bedrag van je bestelling (plus alle toepasselijke belastingen en verzend- en behandelingskosten) in rekening gebracht op de verstrekte creditcard. Door de transactie af te sluiten, accepteer je en stem je in met elektronische facturering.

Kobo accepteert betaling met Visa, MasterCard en PayPal. Kobo behoudt zich het recht voor om alle belastingvrijstellingscertificaten af te wijzen.

Bestelstatus

Kobo zal jouw aankoop bevestigen door je een e-mail te sturen met een bestellingsbevestiging met de details van jouw bestelling, het identificatienummer van je bestelling en de bevestiging dat de betaling aan Kobo is gedaan en dienovereenkomstig op jouw creditcard in rekening is gebracht. Zodra je bestelling het magazijn van Kobo verlaat, stuurt Kobo je een tweede e-mail met details over hoe je de levering van jouw bestelling kunt volgen.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw aankoop of de levering kun je de sectie Veelgestelde vragen raadplegen of contact opnemen met de Klantenservice van Kobo (https://help.kobo.com).

Levering

Kobo verzendt niet naar postbussen en heeft een huisadres nodig voor levering.

Jouw bestelling wordt doorgaans binnen 7 tot 10 werkdagen na de aankoopdatum bij je geleverd, met uitzondering van vooruitbestellingen. Alle leveringen zullen worden gedaan door standaard overlandvervoer.

Na twee mislukte leveringspogingen veroorzaakt door aan u toe te rekenen omstandigheden, heeft Kobo het recht de bestelling in te trekken. In dat geval wordt de bestelling teruggestuurd naar Kobo en worden alle verzendkosten in rekening gebracht.

Annuleringen

Neem contact op met Kobo's klantenservice als je vragen hebt over annuleringen (https://help.kobo.com).

U heeft 14 kalenderdagen om jouw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. De annuleringstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop je, of een derde die niet de vervoerder is en door jou is aangewezen, fysiek de goederen in bezit nam. Om jouw recht op annulering uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen van jouw beslissing om te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring zoals een brief die je per post, fax of e-mail verzendt en om de geleverde artikelen naar ons terug te zenden (zie sectie Terugzendingen voor meer informatie). Je kunt gebruikmaken van het modelformulier voor annulering (dat hetzelfde formaat heeft als het wettelijke modelformulier bedoeld in artikel 30, lid 1 van de Consumer Rights Act), dat te vinden is in de bijlage (https://be.kobobooks.com/pages/appendix) bij deze Verkoopvoorwaarden, maar dat is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, moet je jouw mededeling betreffende de annulering naar ons sturen voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Als je je bestelling binnen de annuleringstermijn annuleert, zal Kobo de aankoopprijs zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij hebben bevestigd dat de artikelen naar ons zijn teruggestuurd, terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode als je voor de eerste transactie hebt gebruikt.

Retourzendingen

Wanneer je een annulering uitvoert, wordt je verzocht de klantenservice (https://help.kobo.com) op de hoogte te stellen van jouw voornemen om de artikelen terug te sturen voordat je de artikelen naar ons terugstuurt. Zodra je de klantenservice op de hoogte heeft gebracht van jouw wens om je bestelling te annuleren, moet je de artikelen binnen 14 kalenderdagen na je kennisgeving van annulering in originele staat terugzenden en een volgnummer aan ons verstrekken. Dit stelt ons in staat om de artikelen snel en efficiënt te volgen.

(Een) defecte eReader(s) terugzenden na levering:

Je hebt het recht de geleverde eReader(s) terug te zenden wanneer deze defect is (zijn) of anderszins niet overeenkomstig jouw bestelling is wanneer je deze binnen de garantieperiode hebt ontvangen. In het geval dat jouw claim gerechtvaardigd is, betalen wij de verzendingskosten en de retourkosten.

Neem contact op met Kobo's klantenservice voor vragen over retourzendingen (https://help.kobo.com).

Gegevensbescherming

Alle door jou verstrekte informatie wordt verwerkt in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Informatie over de aard, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens vind je in ons privacybeleid op https://www.kobo.com/privacypolicy.

Informatie op de website

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist is. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of onjuistheden en zijn niet gebonden door de informatie op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.

Garantie en hulp

Als je problemen ondervindt met uw eReader(s), neem dan contact op met de klantenservice van Kobo om het probleem op te lossen (https://help.kobo.com). Als het probleem niet kan worden opgelost binnen de garantieperiode, kun je jouw defecte eReader ruilen in overeenstemming met de garantie van Kobo. Kobo heeft een kopie van je ontvangstbewijs nodig als je een garantieclaim voor jouw eReader indient. Informatie over garanties is te vinden op http://www.kobo.com/userguides.